Acelera PYME organitzarà 16 jornades dissenyades per a pimes en funció del sector d’activitat, perfil del públic d’interès i el grau d’especialització de temàtiques relacionades amb la Intel·ligència Artificial, la ciberseguretat, la robòtica i l’IoT entre altres.

Calendari de jornades