Casos d'èxit, una necessitat de les empreses...

Les empreses, més enllà d'informació genèrica i assessorament per part d'experts, requereixen d'exemples d'incorporació i implementació de tecnologies i d'experiències reals per part d'altres empreses amb les que es puguin comparar.

...per visualitzar avantatges

Disposar d'informació de primera mà del procés dut a terme, els resultats obtinguts i els problemes en el camí et facilitaran visualitzar els avantatges de la tecnologia i iniciar un procés de transformació..

Els casos d'èxit d'Acelera PYME

Acelera PYME mostrarà casos d’èxit d’empreses que hagin dut a terme la implementació de tecnologies innovadores en els seus processos de manera reeixida que puguin ser referent de la resta d'empreses dels diferents sectors.